MINŐSÉGPOLITIKA

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártás-technológia Intézeti Tanszék Anyagvizsgáló Laboratórium elsődleges célja megbízható, pontos és gyors vizsgálati eredmények szolgáltatása ügyfelei számára. A laboratórium vezetője kötelezettséget vállal annak biztosítására, hogy a szervezet által végzett vizsgálatok a vonatkozó szabványokban előírtak szerint törté-nik.

A Laboratórium fő célkitűzése a vevői elégedettség fenntartása érdekében a mérési eredmények megbíz-hatóságának növelése. Ezért folyamatosan keresi a műszaki fejlesztések, az eszközök és módszerek kor-szerűsítésének lehetőségét. Ezzel egyidejűleg ösztönzi a dolgozók szakmai színvonalának fejlődését és mérési ismereteinek elmélyítését. Modernizálja a laboratórium mérőeszköz-parkját, korszerűbb, - emberi számítási hibát és pontatlanságot egyre inkább kizáró berendezések beszerzésével.

Az akkreditált laboratóriumi működés alapja a vevői igények teljesítése az elérhető legjobb minőségben.

Ennek biztosítása érdekében fontosnak tartjuk: 

* A szolgáltatások - belső, külső hatástól és befolyástól - független, pártatlan végzését; 

* A vevő igényeinek pontos meghatározását; 

* A vállalási feltételeket világosan rögzítő megrendeléseket vagy szerződéseket; 

* Szakmai igényességre alapozott tisztességes munkavégzést; 

* A megbízható, pontos vizsgálati eredmények szolgáltatását; 

* A bizalmas adatkezelést; 

* A feladatok végrehajtását gyorsító és a szolgáltatások minőségét javító korszerű eszközök és mód-szerek alkalmazását, folyamatos fejlesztését; 

* A jogszabályi és biztonsági előírások betartását;

* Az elérhető és gyors vevőszolgálatot.

A  szakmai szervezetek munkájában valamint a körmérésekbe való részvétellel biztosítjuk a feltételeket a vizsgálati módszerekkel kapcsolatos folyamatos tapasztalatcserére. A személyzet mérési képességét  és a berendezések mérési pontosságát a körmérések eredményei igazolják.

A Laboratóriuma által alkalmazott vizsgálati eljárások a lehető legnagyobb mértértékben biztosítják a    mérési eredmények pontosságát. 

A vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy munkatársai, vizsgálóeszközei, az eljárási rend betar-tása és a mérési feltételek biztosítsák az egzakt, hiteles és pontos adatközlést. 

Mindezt az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány és a kötelezően alkalmazandó dokumentumok szerint kialakított, működtetett és folyamatosan fejlesztett minőségirányítási rendszer eljárásai és szabályozásai eredményesen támogatják. 

Az irányítási rendszerben kidolgozott eljárásokat a dolgozók ismerik, azok a mindennapi tevékenység  során a gyakorlat részévé váltak.

2016. 07.30.

Dr. Kovács Zoltán

   megbízott intézetigazgató